شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩


نام درس :

مامایی دامپزشکی (پیشرفته )

شماره درس :

110271107

ترم :

نیمسال اول 93

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

علی کدیور-->100 درصد فرید براتی-->100 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->100 درصد ابوالفضل شیرازی-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 11:00-12:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 11:00-12:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 11:00-12:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 11:00-12:00 در سالن کلینیک**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است