شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩


نام درس :

تکنیک های تشخیص وروش های درمانی

شماره درس :

110271132

ترم :

نیمسال اول 93

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمد رضا اصلانی-->33 درصد افشین جعفری دهکردی-->33 درصد غلامعلی کجوری-->34 درصد

زمان کلاس :

شنبه 13:00-14:00 در سالن کلینیک**شنبه 14:00-15:00 در سالن کلینیک**یکشنبه 14:00-15:00 در 202 علوم**شنبه 13:00-14:00 در سالن کلینیک**شنبه 14:00-15:00 در سالن کلینیک**یکشنبه 14:00-15:00 در 202 علوم**شنبه 13:00-14:00 در سالن کلینیک**شنبه 14:00-15:00 در سالن کلینیک**یکشنبه 14:00-15:00 در 202 علوم**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است