شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩


نام درس :

آزمایشگاه بیولوژی مولکولی

شماره درس :

110271072

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در پژوهشکده جنین دام**شنبه 09:00-10:00 در پژوهشکده جنین دام**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است