جمعه ٢٠ تیر ١٣٩٩


نام درس :

تکنیکهای پیشرفته مولکولی

شماره درس :

110271073

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

زمان کلاس :

یکشنبه 08:00-09:00 در 202 دامپزشکی**یکشنبه 09:00-10:00 در 202 دامپزشکی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است