جمعه ٢٠ تیر ١٣٩٩


نام درس :

کشیک درمانگاهی 2

شماره درس :

110271118

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

علی کدیور-->34 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->33 درصد ابوالفضل شیرازی-->33 درصد

زمان کلاس :

شنبه 13:00-14:00 در سالن مامائی**شنبه 14:00-15:00 در سالن مامائی**دوشنبه 10:00-11:00 در سالن مامائی**دوشنبه 11:00-12:00 در سالن مامائی**شنبه 13:00-14:00 در سالن مامائی**شنبه 14:00-15:00 در سالن مامائی**دوشنبه 10:00-11:00 در سالن مامائی**دوشنبه 11:00-12:00 در سالن مامائی**شنبه 13:00-14:00 در سالن مامائی**شنبه 14:00-15:00 در سالن مامائی**دوشنبه 10:00-11:00 در سالن مامائی**دوشنبه 11:00-12:00 در سالن مامائی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است