نام درس :

روش تحقیق پیشرفته

شماره درس :

110271096

ترم :

نیمسال دوم 90

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

ایرج کریمی-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 08:00-09:00 در 608 ابن سینا**سه شنبه 09:00-10:00 در 608 ابن سینا**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است