نام درس :

تکنیک های تشخیص وروش های درمانی

شماره درس :

110271132

ترم :

نیمسال دوم 90

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمد رضا اصلانی-->100 درصد افشین جعفری دهکردی-->100 درصد غلامعلی کجوری-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 13:00-14:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 14:00-15:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 13:00-14:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 14:00-15:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 13:00-14:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 14:00-15:00 در سالن کلینیک**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است