چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢


تعداد بازدید: ٧٣٨٧
 

:

درسهای ترم بعد


کد خبر: ١٧

تاریخ انتشار: ٠٣ تیر ١٣٩٤ ساعت ١١:٢١

درسهایی که ترم بعد برای دانشجویان کارشناسی توسط اساتید گروه ارائه شده است بصورت زیر است

نام درس

 

مبانی برنامه نویسی

دکتر  خسروی

معماری

مهندس مصطفوی

ساختمان داده

دکتر  بصیری

سیستم عامل

دکتر حری

ریزپردازنده و اسمبلی

 استاد مدعو

تحلیل و طراحی سیسستمها

مهندس اسکندری

پایگاه داده

دکتر خسروی

زبان تخصصی

دکتر بصیر ی

روش پژوهش و ارائه

دکتر  حری

آز مدار منطقی و معماری

 

ریاضی مهندسی

دکتر روحانی

 

 

 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است