چهارشنبه ١٥ آذر ١٤٠٢


بسم الله ارحمن الرحیم

انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی جنگل در سال 1384 فعالیت خود را در دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین واقع در دانشگاه شهرکرد آغاز نمود.این انجمن با هدف رفع نیاز های آموزشی و فوق برنامه دانشجویان در رشته جنگلداری کار خود را آغاز کرد است.این انجمن علمی در کنار توجه به کار علمی ، فضایی برای گفت و گو و کنش همدلانه و همفکری پویا حول محور اعتلای ایران فراهم آورده­­است و این برکت خیلی ارزشمند می باشد.

فعالیت های این انجمن در حوضه:

1-برگزاری کارگاه های آموزشی

2-ایجاد انگیزه در دانشجو جهت انجام فعالیت های علمی

3-برگزاری مسابقات علمی و فرهنگی در حوضه منابع طبیعی

4-برگزاری بازدیدهای علمی

5-برگزاری همایشات و نشست­های علمی در سطح دانشگاه، استان، منطقه و ملی

6-انجام فعالیت های زیست محیطی و اشاعه فرهنگ طبیعت دوستی

7-ایجاد ارتباط مثمر ثمر با ادارات مربوطه جهت انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی

می باشد.

انجمن علمی علوم و مهندسی جنگل در سال های اخیر با افزایش فعالیت های خود در حوضه های مختلف توانسته است در بین انجمن های فعال دانشگاه شهرکرد قرار گیرد.

از جمله فعالیت های مهم این انجمن میتوان به:

1-شرکت در جشنواره حرکت داخلی سال 97

2-شرکت در جشنواره بین المللی حرکت در سال 97

3-برگزاری همایش بزرگداشت هفته منابع طبیعی سال  97

4-مشارکت همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس در سال 98

اشاره نمود.

دفتر انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی جنگل واقع در ساختمان ادبیات قدیم دانشگاه شهرکرد، طبقه همکف، اتاق شماره 5 می­باشد.

اعضا انجمن علمی علوم مهندسی جنگل(سال 98/99):

1-رضا موری نژاد (دبیر انجمن)

2-سامره درخشان(نایب دبیر)

3-آرزو ابراهیمی(شوری مرکزی)

4-زهرا محمدی(شوری مرکزی)

5-زهرا کریمپور(شوری مرکزی)

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است