یکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦

تاریخچه ی تأسیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیِ دانشگاه شهرکرد به سال 1374 و تشکیل گروه زبان و ادبیات فارسی و پذیرش دانشجو در رشته دبیری زبان و ادبیات فارسی بر می گردد. 5 سال بعد، در سال 1379، گروه حقوق تشکیل و از مهر ماه همان سال اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته در مقطع کارشناسی گردید. سرانجام، در سال 1380 دانشکده ادبیات و علوم انسانی با دو رشته زبان و ادبیات فارسی و حقوق در مقطع کارشناسی تأسیس و به طور مستقل شروع به کار نمود.

دانشکده ادبیات و علوم انسانیِ دانشگاه شهرکرد در سال 1381 در مقطع کارشناسی ارشدِ رشته زبان و ادبیات فارسی دانشجو پذیرفت. آنگاه در سال 1382 و بدنبال سیاست توسعه ی هر چه بیشتر علوم انسانی در دانشگاه شهرکرد، با کسب مجوز برای ایجاد رشته های مترجمی زبان انگلیسی و باستان شناسی در مقطع کارشناسی، اقدام به پذیرش دانشجو نموده شد و پس از آن در سال 1383، رشته تربیت بدنی در مقطع کارشناسی  فیزیولوژی ورزش با پذیرش دانشجوی مرد فعالیت خود را آغاز نمود. در مهرماه سال 1386 با راه اندازی رشته ادبیات داستانی در مقطع کارشناسيِ این رشته، اقدام به پذیرش دانشجو گردید. در مهرماه سال 1387 و بمنظور توسعه ی تحصیلات تکمیلی، اولین دوره های کارشناسی ارشدِ رشته های تربیت بدنی، با دو گرایش فیزیولوژی ورزشی  و حرکات اصلاحی و آسیب شناسی، و رشته ی آموزش زبان انگلیسی راه اندازی شدند.

  لازم به ذکر است که از بهمن ماه 1388 ظرفیت پذیرش دانشجویان دختر در رشته تربیت بدنی در مقطع کارشناسی نیز فراهم گردید و از مهرماه سال 1389 نیز با ایجاد رشته مشاوره و راهنمای، در مقطع کارشناسی پذیرش دانشجو در این رشته انجام پذیرفت. همچنین، از مهرماه سال 1389 رشته ادبیات مقاومت در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی گردید.

دانشکده ادبیات و علوم انسانیِ دانشگاه شهرکرد در ادامه ی حرکت رو به جلوی خود، در بهمن 1390، پس از کسب موافقت وزارتخانه مطبوع در دو رشته زبان و ادبیات فارسی و فیزیولوژی ورزشی در مقطع دکتری اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری نمود و پس از آن، طی سالهای اخیر (از سال 1390 تا کنون) در رشته های حقوق شرکتهای تجاری، فقه و حقوق اسلامی، باستان شناسی، ادیان و عرفان تطبیقی در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های ادبیات عرفانی، ادبیات محض، ادبیات معاصر در مقطع دکتری برای اولین بار اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. این دانشکده در حال حاضر در 8 رشته کارشناسی و 9 رشته کارشناسی ارشد فعالیت می کند.  در حال حاضر 1101 نفر دانشجوی کارشناسی، 408 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و 31 نفر دانشجوی دکتری در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند.

 
 
 
 
 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است