چهارشنبه ٢ فروردين ١٤٠٢

تاریخچهٔ تأسیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیِ دانشگاه شهرکرد به سال ۱۳۷۴ و تشکیل گروه زبان و ادبیات فارسی و پذیرش دانشجو در رشته دبیری زبان و ادبیات فارسی برمی‌گردد. پنج سال بعد، در سال ۱۳۷۹، گروه حقوق تشکیل و از مهر ماه همان سال اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته در مقطع کارشناسی گردید. سرانجام، در سال ۱۳۸۰ دانشکده ادبیات و علوم انسانی با دو رشته زبان و ادبیات فارسی و حقوق در مقطع کارشناسی تأسیس و به طور مستقل شروع به کار نمود.

دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانیِ دانشگاه شهرکرد در سال ۱۳۸۱ در مقطع کارشناسی ارشدِ رشته زبان و ادبیات فارسی دانشجو پذیرفت. آنگاه در سال ۱۳۸۲ و به‌دنبال سیاست توسعهٔ هر چه بیشتر علوم انسانی در دانشگاه شهرکرد، با کسب مجوز برای ایجاد رشته‌های مترجمی زبان انگلیسی و باستان شناسی در مقطع کارشناسی، نسبت به پذیرش دانشجو اقدام گردید و پس از آن در سال ۱۳۸۳، رشتهٔ تربیت بدنی در مقطع کارشناسی  فیزیولوژی ورزشی با پذیرش دانشجوی مرد فعالیت خود را آغاز کرد. در مهرماه سال ۱۳۸۶ با راه اندازی رشتهٔ ادبیات داستانی، در مقطع کارشناسیِ این رشته، دانشجو پذیرش شد. در مهرماه سال ۱۳۸۷ و به‌منظور توسعه‌ی تحصیلات تکمیلی، اولین دوره‌های کارشناسی ارشدِ رشته‌های تربیت بدنی، با دو گرایش فیزیولوژی ورزشی  و حرکات اصلاحی و آسیب شناسی، و رشته‌ی آموزش زبان انگلیسی راه اندازی شدند.

لازم به ذکر است که از بهمن ماه ۱۳۸۸ ظرفیت پذیرش دانشجویان دختر در رشتهٔ تربیت بدنی در مقطع کارشناسی نیز فراهم گردید و از مهرماه سال ۱۳۸۹ نیز با ایجاد رشتهٔ مشاوره و راهنمایی، در مقطع کارشناسی پذیرش دانشجو در این رشته انجام پذیرفت. همچنین، از مهرماه سال ۱۳۸۹ رشتهٔ ادبیات مقاومت در مقطع کارشناسی ارشد راه‌اندازی گردید.

دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانیِ دانشگاه شهرکرد در ادامه‌ٔ حرکت رو به جلوی خود، در بهمن ۱۳۹۰، پس از کسب موافقت وزارتخانه متبوع در دو رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی و فیزیولوژی ورزشی در مقطع دکتری نیز اقدام به پذیرش دانشجو نمود و پس از آن، طی سال‌های اخیر (از سال ۱۳۹۰ تا کنون) در رشته‌های حقوق شرکت‌های تجاری، فقه و حقوق اسلامی، باستان‌شناسی، ادیان و عرفان تطبیقی در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته‌های ادبیات عرفانی، ادبیات محض، ادبیات معاصر در مقطع دکتری برای اولین بار اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. همچنین در سال ۱۳۹۴ نسبت به پذیرش دانشجو در رشتهٔ مدیریت جهانگردی اقدام شد.

این دانشکده در حال حاضر در ۱۰ رشتهٔ کارشناسی، ۱۲ رشته-گرایش کارشناسی ارشد و ۴ رشته-گرایش دکتری فعالیت می‌کند.

رؤسای دانشکده تاکنون

ریاست این دانشکده از زمان تأسیس تاکنون به عهدهٔ  آقایان دکتر محمد خاقانی، دکتر عبدالله معتمدی، دکتر مسعود رحیمی، دکتر سیرالله مرادی نوده، دکتر محمد فرامرزی و دکتر جهانگیر صفری بوده است. 

هم‌اکنون ریاست دانشکده به عهدهٔ دکتر عزیزالله میرزایی است.

کارشناسان  دانشکده       

کارشناس تحصیلات تکمیلی و امور پژوهشی

آقای محمد انصاری

کارشناسان امور آموزشی

خانم نظری، خانم زونیا

کارشناس لابراتوار زبان انگلیسی و مسوول امور مالی

آقای غلامحسین مرتاضی

متصدی امور دفتری ریاست دانشکده

آقای حمید امیریان

 

  رشته های فعال دانشکده ادبیات و علوم انسانی :

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترای تخصصی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی– محض

زبان و ادبیات فارسی– پایداری

زبان و ادبیات فارسی–عرفانی

زبان و ادبیات فارسی–محض

مترجمی زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

حقوق

حقوق شرکت های تجاری

فقه و حقوق اسلامی

-------

علوم ورزشی - علوم زیستی

مربیگری ورزش - مربیگری تندرستی

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی -  حرکات اصلاحی

فیزیولوژی ورزشی - فیزیولو‍ژی ورزشی کاربردی

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی سازمانهای ورزشی

فیزیولوژی ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

باستان شناسی

باستان شناسی

-------

------

ادیان و عرفان تطبیقی

--------

مشاوره و راهنمایی

-------

-------

علوم قران و حدیث

 

------

 

 

امکانات دانشکده :      

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دارای 2 آزمایشگاه مترجمی زبان و تربیت بدنی است: آزمایشگاه  "فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی و آسیب شناسی" و آزمایشگاه زبان انگلیسی .

اعضای هیات علمی دانشکده

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی هم اکنون دارای 48 عضو هیأت علمی است که از این تعداد 2 نفر استاد، 8 نفر دانشیار، 38 نفر استادیار هستند.

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است