یکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦

در حال حاضر دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی دارای لابراتوار مترجمی زبان انگلیسی و آزمایشگاه علوم ورزشی است.

آزمایشگاه علوم ورزشی 

لابراتوار مترجمی زبان انگلیسی

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است