جمعه ٣ آذر ١٣٩٦

برنامه دو سالانه دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نیمسال اول
   - اخذ واحدهای درسی مطابق برنامه آموزشی گروه و آموزش دانشکده (به webpage معاونت آموزشی مراجعه نمائید)
   - انتخاب استاد راهنما طبق فرم درخواست و زمینه پژوهشی
 
نیمسال دوم
   - اخذ واحدهای درسی مطابق برنامه ارایه شده توسط گروه و آموزش دانشکده
   - نگارش پروپزال پایان نامه با راهنمایی استاد راهنما و مطابق با شیوه ارجاع نویسی دانشکده
(دریافت فایل)
   - تصویب پروپزال پایان نامه در شورای گروه
   - تصویب پروپزال در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
نیمسال سوم
   - اخذ واحدهای درسی مطابق برنامه ارایه شده توسط گروه و آموزش دانشکده
   - اخذ واحد پایان نامه
   - انجام پایان نامه با راهنمایی استادان راهنما و مشاور
نیمسال چهارم
   - اخذ مجدد پایان نامه
   - انجام پایان نامه با راهنمایی استادان راهنما و مشاور
   - تایپ پایان نامه مطابق فرمت دانشکده و تحویل به استاد راهنما
 
(دریافت فایل)
   - بررسی و تائید گزارش پیشرفت تحصیلی
 
(دریافت فایل)
   - انجام اصلاحات مورد نظر استاد راهنما
   - تحویل پایان نامه به استاد مشاور جهت ارزیابی و اعمال اصلاحات مورد نظر ایشان و تایید انجام اصلاحات
(دریافت فایل)
   - دریافت فرم آمادگی دفاع (word) و درخواست مجوز دفاع از پایان نامه و تعیین تاریخ دفاع
 
   - ارسال پایان نامه برای استادان مشاور و داور
   - دعوت از استادان راهنما، مشاور و داور برای شرکت در جلسه دفاع
   - انتخاب نماینده (ناظر) تحصیلات تکمیلی از بین اعضاء محترم هیأت علمی دانشکده جهت جلسه دفاع
(وظایف محول)
   - برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه و رعایت نکات مورد نظر
 
(دریافت فایل)
   - گزارش جلسه دفاع توسط نماینده محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و اعلام نمره پایان نامه مطابق آئین نامه (تعیین نمره قبولی، مردودی یا دفاع مجدد)
(دریافت آیین نامه)
   - انجام اصلاحات هیات داوران جلسه دفاع
   -  تائید انجام اصلاحات پایان نامه
 
   - فرم تکثیر پایان نامه
 
   -  فرم توزیع نسخ پایان نامه
 
(دریافت فایل)
   - تحویل رساله صحافی شده 
 
   در صورت به اتمام نرسیدن پایان نامه در ترم چهارم یک نیمسال تحصیلی با رعایت شرایط زیر تمدید می گردد:
   - تمدید یک نیمسال تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
   تذکرات مهم
   - در صورت نیاز به تمدید نیمسال پنجم، فرم تمدید تحصیلی باید حداقل یک ماه قبل از شروع نیمسال بوسیله دانشجو تکمیل و ضمن تایید استاد راهنما تحویل معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده گردد؛
   -  ثبت نام در موعد مقرر برای نیمسال پنجم ضروری است در غیر این صورت دانشجو به عنوان دانشجوی انصرافی شناخته می شود؛
   -  نظارت بر رعایت زمان بندی فوق از طرف دانشجو به عهده ی مدیر گروه و مسوول تحصیلات تکمیلی دانشکده است و نتیجه آن در ارزیابی نمره پایان نامه دانشجو اعمال می گردد.
 
مراحل فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد
  -  ارسال فرم 50 (گزارش نمره پایان نامه) دانشجو به دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه؛
  -  دریافت ریز نمرات دروس و پایان نامه دانشجو از دفترمدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه؛
-  ارسال فرم 60 (گزارش نهایی دانش آموختگی) دانشجو به دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه؛
  - پیگیری مراحل فارغ التحصیلی از طریق آموزش دانشگاه.
 
معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
 

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است