تعداد بازدید: ٥٦٠٤
 
وزارت علوم

انتصاب نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه شهرکرد

کد رویداد: ٤٨
تاریخ انتشار: ٢٤ فروردین ١٤٠١ ساعت ٨:٠

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، طی حکمی از سوی دکتر محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر مجتبی نوروزی، عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد به عنوان نماینده وزارت در هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه شهرکرد منصوب شد.

در این حکم دکتر محمد علی زلفی گل خطاب به دکتر مجتبی نوروزی آورده است: نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی در آموزش عالی، به استناد ماده ۴ آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان و بر اساس پیشنهاد معاون فرهنگی و اجتماعی، به مدت دو سال، به سمت نماینده وزارت در هیأت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه شهرکرد منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و مساعدت رییس محترم دانشگاه و همفکری سایر همکاران و حضور مستمر و موثر در جلسات هیأت نظارت در تقویت مشارکت دانشجویان، ایجاد فضای پرنشاط در دانشگاه و برقراری ارتباط سازنده با تشکل‌های اسلامی و دانشگاه موفق باشید.

از جنابعالی انتظار می‌رود با استمرار ارتباط و هماهنگی با دبیرخانه هیات مرکزی نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان زمینه نظارت دقیق بر فعالیت تشکل‌ها را فراهم آوردید.

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱