تعداد بازدید: ٦٨٢٠
 

رویداد هم افزایی مدیریت ایران

کد رویداد: ٥٠
تاریخ انتشار: ١٧ خرداد ١٤٠١ ساعت ٨:٣٠
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱