سه شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٧

دانشکده هنر و علوم انسانی دارای سه آزمایشگاه و 12 کارگاه تخصصی مرتبط با رشته های هنری در گرایش های مختلف می باشد.

آزمایشگاه ها شامل موارد زیر می­شوند:

* آزمایشگاه علوم الیاف و شیمی کاربردی فرش

* آزمایشگاه رنگرزی شیمیایی

* آزمایشگاه رنگرزی سنتی

کارگاه های دایر در دانشکده نیز موارد زیر می باشند:

الف: کارگاه ساخت جواهر

ب:کارگاه معرق

ج: کارگاه قلمزنی

د: کارگاه سفال

ز: کارگاه آبگینه

ر: کارگاه عکاسی

ذ: کارگاه بافت فرش

ژ: کارگاه مرمت فرش

س: کارگاه بافت گلیم

ش: کارگاه مرمت آثار هنری

ش: کارگاه نمد

ص: کارگاه منبت


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است