جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩

نام گروهمديرگروهمعاون آموزشیمعاون دانشجويیمعاون پژوهشی
ریاضی کاربردیمهدی قاسمی---
ریاضی محضعلی بیاتی اشکفتکی---
علوم کامپیوتر مهدی کدیور---
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است