پنج شنبه ٢٧ تیر ١٣٩٨

کلیه پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 91 به بعد

20

معصومه عمیدی

اثرات اندوفیت­های گیاهان دارویی خرفه، کاسنی و شمعدانی بر باکتری­های جدا شده از دام در شهرکرد

دکتر ابراهیمی

دکترمحزونیه

دکترساعی

دکترحبیبیان

700000

29/11/91

15/12/91

20/3/93

31

حسین جافری مهر

اثرات نانونقره برروی تشکیل بیو فیلم توسط برخی باکترهای جدا شده از عفونت های انسانی

دکتر ابراهیمی

دکتر حبیبیان

دکترمحزونیه

دکترکجوری

دکترمشتاقی

700000

24/1/92

10/2/92

30/8/93

33

فاطمه ختوان

مطالعه آلودگی لیستریای برخی سبزیهای خام شهرکرد

دکتر مشتاقی

دکتر بنیادیان

دکتر ابراهیمی

دکتر ساعی

500000

¾/91

6/4/91

2/9/93

21

پیمان خادمی

جستجوی ژنومی کوکسیلابرونتی درنمونه های شیرگاو وبز دردامداریهای خرم آباد

دکترمحزونیه

دکترابراهیمی

دکترجعفری

دکتر مریم عباس والی

500000

22/12/91

10/2/92

20/3/93

37

حامد آذربان

ارزیابی اثرات نانو نقره درتشکیل بیوفیلم چندگونه  باکتری بیماریزای حیوانی

دکترابراهیمی

دکترحبیبیان

دکترمحزونیه

دکترفلاح

دکترکبوتری

700000

22/12/91

24/2/92

29/11/93

34

مهسا سید حنایی

" اثر جدایه های باکتری های پروبیوتیک جدا شده از محصولات لبنی بومی بر کاهش کلسترول محیط کشت "

 

دکتر محزونیه

دکتر محبی

دکتر سید حمید امامی

دکتربنیادیان

دکترابراهیمی

7000000

8/3/92

4/4/92

15/9/93

29

فاطمه فرجی

بررسی فراوانی ژن های حدت در باکتریهای سودوموناس آئروژنزا جدا شده از بیماران مبتلا به سوختگی و فیبروزسستیک در بیمارستان های کودکان تهران "

دکتر محزونیه

دکترابراهیمی

دکترکریمی

دکترحسن پور

7000000

21/2/92

4/4/92

26/7/93

36

اصغر کریمیان شلمزاری

جستجوی ژنومی کوکسیلا بورنتی ( عامل تب کیو ) در نمونه های مخزن شیر گاو در گاوداری های اطراف

دکتر محزونیه

دکتر ابراهیمی

دکتر بنیادیان

دکتر نعمت­الهی

7000000

26/1/93

26/1/93

4/11/93

22

شبنم هاشمی

مطالعه تنوع ملکولی ‍ن pvpa درتعدادی ازجدایه های مایکوپلاسمای گالیسیتبکوم ازایران

دکترمحزونیه

دکتر ابراهیمی

دکتر بهادران

دکتر بنیادیان

7000000

21/2/91

7/3/92

10/4/93

کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی ورودی 91

32

سمیه یعقوبی

" تعیین خصوصیات ژنتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیرهای خام و پاستوریزه و فرآورده های لبنی عرضه شده در بازار ایران./

 

دکتر ساعی

دکتر حسن ممتاز

دکتر فلاح

دکتر محزونیه

700000

 

7/3/92

7/8/93

26

تکتم باقری

بررسی آقلاتوکسین B1 خوراک گاوهای شیری شهرستان شهرکرد

دکترمشتاقی

دکتربنیادیان

دکترفلاح

دکتراصلانی

5000000

28/2/92

21/3/92

2/7/93

24

افشین بارانی

بررسی باقیمانده آنتی بیوتیکهای مجاز در بافت خوراکی ماهی قزل آلای پرورشی ایران

دکترفلاح

-

دکتر ساعی

دکتر کبوتری

7000000

11/3/92

21/3/92

26/6/93

37

بدری الزمان صادقی

تعیین باقیمانده ملاشیت گرین در ماهیان قزل آلای پرورش استان همدان

دکتر فلاح

دکتر ساعی

دکترنعمت اللهی

دکترکبوتری

7000000

11/3/92

21/3/92

12/11/93

23

آزاده رشیدی مهر

" اثر لیزوزیم ونیسین روی برخی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی غذا زاد در pH های مختلف "

دکترمشتاقی

دکتربهزاد شارقی

دکترساعی

دکترحبیبیان

7000000

11/3/92

4/4/92

23/6/93

30

افشین رعنایی

بررسی ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضد میکروبـــی عصاره های آبی و الکلی گلبرگ زعفران بر تغییرات کیفی و مدت زمان ماندگاری میگوی سفید اقیانوسی نگهداری شده در پودر یخ "

دکترمریم عباس والی

دکترمشتاقی دکترسید شهرام شکرفروش

دکترفلاح

دکترحبیبیان

7000000

11/3/92

4/4/92

29/7/93

25

محمود اسماعیلی

مقایسه اثر ضد باکتریایی عصاره برگ چهار رقم زیتون "

دکترمریم عباس والی

دکترمشتاقی دکترسید محمد هادی اسکندری

دکترساعی

دکتر کبوتری

 

7000000

11/3/92

4/4/92

29/6/93

28

امیر مهربانی

جداسازی و تشخیص باکتری سالمونلا در شیرهای خام تولید شده در استان چهارمحال و بختیاری به روش PCR

دکتر بنیادیان

دکترتقی زهرایی

دکترمحزونیه

دکترکجوری

 

5000000

18/3/92

4/4/92

26/7/93

27

لعیا محمد تقی پور

جداسازی باکتری اشرشیا کلی O157:H7 و ردیابی ژن های حدت باکتری در برخی سبزیجات در شهرکرد"

دکتر بنیادیان

دکترمشتاقی

دکترابراهیمی

دکترجعفری

7000000

18/3/92

4/4/92

  6/7/93

کارشناسی ارشد باکتری شناسی ورودی 92

 

محمود احسانی

طراحی یک روش PCR چند گانه به منظور شناسایی همزمان بروسلا ملی تنسیس، سالمونلا آبورتوس اویس، کلامیدو فیلا آبورتوس و کوکسیلا بورنتی در سقط جنین گوسفندان

دکتر محزونیه

دکتر عزیزاله ابراهیمی

دکتر کریمی

دکتر بنیادیان

7000000

30/6/93

11/9/93

8/4/94

 

شراره لطفعلیان

"اثرات اندوفیت­های گیاهان دارویی کاسنی،‌ شمعدانی و خرفه بر تعدادی از باکتریهای بیماریزا جدا شده از عفونت­های بیماستانی"

دکتر ابراهیمی

دکتر محزونیه

دکتر ساعی

دکتر حبیبیان

7000000

5/11/92

29/11/92

94/4/8

کارشناسی ارشد انگل شناسی ورودی 91

35

نادر احمدی صالح بابری

کنترل بیولوژیک کنه هبالوما مارجیناتوم توسط قارچ های انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی

دکتر پیرعلی

دکتر محمد عبدی

دکترابراهیمی

دکترعزیزی

5000000

8/3/92

21/3/92

25/9/93

40

شهلا ریواز

" کنترل بیولوژیک مرحله نوچگی هیالوما مارژیناتوم پرورش یافته در آزمایشگاه توسط قارچهای انتوموپاتوژن متاریزوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی با دو روش غوطه وری و اسپری "

دکتر پیرعلی

دکتر محمد عبدی

دکتر غلامرضا کریمی

دکتر عزیزی

دکتر حبیبیان

7000000

5/9/92

8/11/92

16/12/93

41

فاطمه ارویی

تشخیص مولکولی گونه­های نوزما در استان­های اصفهان، فارس و چهارمحال و بختیاری

 

دکتر عزیزی

بهروز شیران

 

دکتر پیرعلی

دکتر حسن­پور

دکتر ساعی

7000000

26/1/93

26/1/93

17/12/93

39

زهرا شریفی

" تعیین میزان شیوع عفونت نوزما در زنبورستانهای استان مرکزی "

دکتر پیرعلی

دکتر عزیزی

دکتر سیدسعید حسینی

دکتر فلاح

7000000

8/3/92

8/11/92

16/12/93

کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی ورودی 92

42

پریچهر فاتحی

" تعیین باقیمانده برخی آنتی بیوتیک ها در تخم مرغ های ایران

دکتر عزیزاله فلاح

دکتر سعید حبیبیان

دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر حمداله مشتاقی

7000000

11/9/93

25/9/93

26/3/94

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است