دوشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٩

تعداد بازدید: ٢٦٥
 

پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در کشاورزی و منابع طبیعی

کد رویداد: ١٠٢٧
تاریخ رویداد: ١٥ مهر ١٣٩٨ ساعت ١٥:٥

پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در کشاورزی و منابع طبیعی


برگزار کننده: دانشگاه یزد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی گروه بیوتکنولوژی
تاریخ برگزاری: 1398/08/29 - 1398/08/30
آدرس سایت: http://confs.yazd.ac.ir/nuclearan5/default.aspx
 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است