دوشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٩

تعداد بازدید: ٣٠٥
 

اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک

کد رویداد: ١٠٢٨
تاریخ رویداد: ١٥ مهر ١٣٩٨ ساعت ١٥:٥
اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک

برگزار کننده: دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار
تاریخ برگزاری: 1398/08/28 - 1398/08/28
آدرس سایت:https://www.symposia.ir/WRMS01
 
 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است