چهارشنبه ١٥ آذر ١٤٠٢

 پژوهانه (گرنت)

نحوه ارسال هزینه کرد پژوهانه دریافت فایل پیوست
مشخصات فاکتورهای ارسالی جهت هزینه کرد پژوهانه دریافت فایل پیوست
فرم  هزینه کرد 40 درصد پژوهانه دریافت فایل پیوست
درخواست برداشت از پژوهانه با ارائه فاکتور دریافت فایل پیوست
صورتجلسه پرداخت الکترونیک  دریافت فایل پیوست

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است