جمعه ٤ اسفند ١٣٩٦

خدمات معاونت در بخش دانشجویان کارشناسی ارشد

 

وضعیت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده به شرح زیر می‌باشد.

ردیف

گروه آموزشی

گرایش

مقطع تحصیلی

برنامه ترمیک

1

مهندسی برق

سیستم های قدرت

 کارشناسی ارشد

دریافت برنامه

2

مهندسی برق

کنترل

 کارشناسی ارشد

دریافت برنامه

3

مهندسی برق

مخابرات

کارشناسی ارشد

دریافت برنامه

4

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی 

 کارشناسی ارشد

دریافت برنامه

5

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

دریافت برنامه

6

مهندسی مواد

سرامیک

 کارشناسی ارشد

دریافت برنامه

7

مهندسی مواد

شناسایی و انتخاب مواد

کارشناسی ارشد

دریافت برنامه

8

مهندسی عمران

سازه های هیدرولیکی

کارشناسی ارشد

دریافت برنامه

9

مهندسی عمران

سازه

کارشناسی ارشد

دریافت برنامه

 

 


آئین نامه های کارشناسی ارشد

آئین نامه دوره کارشناسی ارشد مصوب وزارت علوم  سال 1389  (دریافت)

آئین نامه نحوه انتخاب و انجام پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی (دریافت)

برنامه زمانبندی دانشجویان کارشناسی ارشد

برنامه دو ساله دانشجویان (دریافت برنامه)

تمدید یک نیمسال تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (فرم مربوطه)

انتخاب استاد راهنما (فرم مربوطه)

 فرم گزارش پیشرفت پروژه (فرم مربوطه)

 

نحوه تشویق دانشجویان کارشناسی ارشد

پرداخت هزینه های شرکت و ارائه مقاله در همایش دانشجویان (فقط مستخرج از پایان نامه) (فرم مربوطه)

پرداخت مبلغ تشویقی مقالات چاپ شده در مجلات معتبر (فقط مستخرج از پایان نامه) (فرم مربوطه)

ارسال مستندات مربوط به انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه

 

مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

دریافت پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد (دریافت نسخه)

فرم داوری پروپزال (فرم مربوطه)

طرح و تصویب پروپوزال در جلسه شورای آموزشی-پژوهشی دانشکده

صدور احکام اساتید راهنما و مشاور

 

 مراحل دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

دستورالعمل برگزاری دفاع(فرم مربوطه)

دریافت فرم آمادگی دفاع نسخه اولیه پایان نامه  (فرم مربوطه)

فرستادن نسخه اولیه پایان نامه برای داوران جهت مطالعه

تعیین تاریخ دفاع از پایان نامه  (فرم مربوطه)

اطلاع رسانی یرگزاری جلسه دفاع از پایان نامه (فرم مربوطه)

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه (فرم معرفی دانشجو)

اعلام نمره دفاع از پایان نامه مطابق آئین نامه

تائید انجام اصلاحات داوران پایان نامه (فرم مربوطه)

فرم توزیع نسخ پایان نامه (فرم مربوطه)

 

سایر

دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه دانشگاه شهرکرد (دریافت نسخه)

طرح پیشنهادی جهت دریافت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد (دریافت نسخه)

تعهد نامه ( فرم مربوطه )

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است