پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧

خدمات معاونت در بخش دانشجویان کارشناسی ارشد

 

وضعیت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده به شرح زیر می‌باشد.

ردیف

گروه آموزشی

گرایش

مقطع تحصیلی

برنامه ترمیک

1

مهندسی برق

سیستم های قدرت

 کارشناسی ارشد

 

2

مهندسی برق

کنترل

 کارشناسی ارشد

 

3

مهندسی برق

مخابرات

کارشناسی ارشد

 

4

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی 

 کارشناسی ارشد

 

5

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

 

6

مهندسی مواد

سرامیک

 کارشناسی ارشد

 

7

مهندسی مواد

شناسایی و انتخاب مواد

کارشناسی ارشد

 

8

مهندسی عمران

سازه های هیدرولیکی

کارشناسی ارشد

 

9

مهندسی عمران

سازه

کارشناسی ارشد  
10

مهندسي كامپيوتر

نرم افزار

کارشناسی ارشد  
 

 


دستورالعمل اجرایی، مصوبات و آیین نامه دوره كارشناسی ارشد ( MSc )دانشكده فنی و مهندسی شهریور 1397

 

برنامه زمانبندی دانشجویان کارشناسی ارشد

تمدید یک نیمسال تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (فرم مربوطه)

فرم انتخاب استاد راهنما (فرم مربوطه)

 فرم گزارش پیشرفت پروژه (فرم مربوطه)

 

نحوه تشویق دانشجویان کارشناسی ارشد

پرداخت هزینه های شرکت و ارائه مقاله در همایش دانشجویان (فقط مستخرج از پایان نامه) (فرم مربوطه)

پرداخت مبلغ تشویقی مقالات چاپ شده در مجلات معتبر (فقط مستخرج از پایان نامه) (فرم مربوطه)

ارسال مستندات مربوط به انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه

 

مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

دریافت پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد (دریافت نسخه)

فرم داوری پروپزال (فرم مربوطه)

طرح و تصویب پروپوزال در جلسه شورای آموزشی-پژوهشی دانشکده

صدور احکام اساتید راهنما و مشاور

 

 مراحل دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

دستورالعمل برگزاری دفاع(فرم مربوطه)

فرستادن نسخه اولیه پایان نامه برای داوران جهت مطالعه

تعیین تاریخ دفاع از پایان نامه  (فرم مربوطه)

اطلاع رسانی یرگزاری جلسه دفاع از پایان نامه (فرم مربوطه)

اعلام نمره دفاع از پایان نامه مطابق آئین نامه

فرم توزیع نسخ پایان نامه (فرم مربوطه)

 

سایر

تعهد نامه ( فرم مربوطه )

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است