چهارشنبه ١٥ آذر ١٤٠٢

 

فرم های آموزشی دانشکده علوم ریاضی

 

ردیف عنوان فرم  فایل پیوست (PDF)   فایل پیوست (ورد)
۱ فرم درخواست بررسي مشكل آموزشی دانلود -
۲ فرم انتخاب واحد دانشجويان مهمان و انتقالي به دانشگاه شهركرد دانلود -
۳ فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانلود -
۴ فرم درخواست حذف نیمسال دانلود -
۵ فرم درخواست انصراف از تحصیل دانلود -
۶ فرم حذف پزشکی آزمون پایان ترم  دانلود -
۷ فرم درخواست تغییر رشته درون دانشگاهی دانلود -
۸ فرم درخواست مهمانی موقت یا دائم به دانشگاه دیگر دانلود -
۹ فرم درخواست انتقال دائم(توام با تغییر رشته) دانلود -
۱۰ فرم انتقال دائم به دانشگاه دیگر دانلود -
۱۱ درخواست بررسی مجدد برگه امتحانی دانلود -
۱۲ فرم اعلام وضعیت تحصیلی دانشجو دانلود -
۱۳ فرم تطبيق واحد دانشجويان مهمان و انتقالی دانلود -
۱۴ فرم درخواست مهماني مبنا به دانشگاه دیگر دانلود -
15 فرم برنامه کلاسی جهت ثبت در سیستم دانلود  
16 فرم درخواست تغییر رشته درون دانشگاهی دانلود  
17 فرم قرارداد حق التدریس - دانلود
18 فرم فعالیت آموزشی پ‍ژوهشی - دانلود
19 فرم برنامه  کلاسی گروه ها جهت ثبت در سیستم   دانلود

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است