چهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٨


تعداد بازدید: ١٤٨
 

معاون آموزشی

عملیات جنگل کاری با مشارکت جوامع محلی انجام می‌شود

رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این نشست اشاره داشت: تمامی عملیات جنگل‌کاری، احیای جنگل و غنی‌سازی در حوزه زاگرس با مشارکت جوامع محلی انجام می‌شود و تاکنون استان‌های کردستان، چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان در این زمینه عملکرد خوبی داشته‌اند. آقایی تصریح کرد: ملاک ما در انجام اقدامات به شکل حوزه‌ای است و در حوزه‌ای که کارهای آبخیزداری صورت نگرفته باشد کاری انجام نمی‌شود. رییس سازمان جنگل‌ها از شروع جنگل‌کاری‌ها در آبان ماه خبر داد و از دفتر ترویج، آموزش و مشارکت مردمی خواست با آموزش جوامع محلی و بهره‌برداران زمینه مشارکت آنان را فراهم نماید. منبع اصلی: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

کد خبر: ٦٢٤٧

تاریخ انتشار: ٣٠ مهر ١٣٩٨ ساعت ٧:٦

عملیات جنگل کاری با مشارکت جوامع محلی انجام می‌شود
رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این نشست اشاره داشت: تمامی عملیات جنگل‌کاری، احیای جنگل و غنی‌سازی در حوزه زاگرس با مشارکت جوامع محلی انجام می‌شود و تاکنون استان‌های کردستان، چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان در این زمینه عملکرد خوبی داشته‌اند.
آقایی تصریح کرد: ملاک ما در انجام اقدامات به شکل حوزه‌ای است و در حوزه‌ای که کارهای آبخیزداری صورت نگرفته باشد کاری انجام نمی‌شود.
رییس سازمان جنگل‌ها از شروع جنگل‌کاری‌ها در آبان ماه خبر داد و از دفتر ترویج، آموزش و مشارکت مردمی خواست با آموزش جوامع محلی و بهره‌برداران زمینه مشارکت آنان را فراهم نماید. منبع اصلی: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور 

http://www.frw.ir/02/Fa/News/News.aspx?nwsId=65300

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است