چهارشنبه ٥ آبان ١٤٠٠


تعداد بازدید: ١١٢
 

معاون آموزشی

انتشار نتایج تحقیق یکی از اعضای هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

انتشار مقاله با ضریب تاثیر بالا توسط دکتر رحیمی

کد خبر: ٦٣٧٤

تاریخ انتشار: ١٧ شهریور ١٤٠٠ ساعت ٩:٤٩

دکتر رحیمی و همکاران هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد موفق به انتشار مقاله با ضریب تاثیر بالای ۱۰ شده اند که ضمن آنکه بدینوسیله مراتب به اطلاع می رسد، به نمایندگی از همکاران دانشکده این افتخار صمیمانه این اتفاق مثبت را خدمت ایشان تبریک می گوئیم. یاد آور میشود میانه ضریب تاثیر رشته های دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین  1.7 می باشد. در این مقاله با توجه به ارائه نتایج متفاوت و متناقض در مطالعات گذشته محققین با استفاده از مرور سیستماتیک و متاآنالیز به بررسی، جمع بندی و ترکیب تمام مطالعات منتشر شده در زمینه اثرات پروبیوتیکهای مختلف بر شاخصهای ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان پرداخته شده است. با توجه به نتایج ارائه شده مشخص گردید که استفاده از پروبیوتیک ها  در ماهی قزل آلای رنگین کمان شاخصهای ایمنی را بهبود می دهند و بر برخی شاخصهای دیگر مانند فعالیت لیزوزیم پلاسما و انفجار تنفسی اثری ندارند.





کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است