سه شنبه ٢٤ تیر ١٣٩٩

نام نام خانودگی رشته وضعیت
ساسان امینی دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجو
زهرا اسلامي دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجو
شاهين درخشان دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجو
سهيلا اسماعيليان دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجو
سودابه بهيان دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجو
دلارام ضیایی جزی دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجو
روح الله کریمیان کاکلکی دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجو
حامد محمودی دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجو
فهیمه مختاری دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجو
مانيا دانشفر دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجو
اکبر نوروزی دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجو
مسلم حیدری سورشجانی دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری فارغ التحصيل
معصومه آقابابایی دکتری حرفه ای مرتعداری دانشجو
سمیه امانی دکتری حرفه ای مرتعداری دانشجو
رضا امیدی پور دکتری حرفه ای مرتعداری دانشجو
جمال ایمانی دکتری حرفه ای مرتعداری دانشجو
ایرج رحیمی پردنجانی دکتری حرفه ای مرتعداری دانشجو
آذین زارعی دکتری حرفه ای مرتعداری دانشجو
سپیده فاضلیان دهکردی دکتری حرفه ای مرتعداری دانشجو
محسن فعال فیض ابادی دکتری حرفه ای مرتعداری دانشجو
مهسا قاضی مرادی دکتری حرفه ای مرتعداری دانشجو
ندا کاوه باباحیدری دکتری حرفه ای مرتعداری دانشجو
علی گهرنژاد دکتری حرفه ای مرتعداری فارغ التحصيل
سمانه سادات محزونی کچپی دکتری حرفه ای مرتعداری دانشجو
علی محمدیان دکتری حرفه ای مرتعداری دانشجو
بهناز بختیاری دکتری پترولوژی دانشجو
افسانه بدر دکتری پترولوژی دانشجو
مریم بندخت دکتری پترولوژی دانشجو
ندا توکلی دکتری پترولوژی دانشجو
محمدرضا قاسم پور دکتری پترولوژی دانشجو
آرزو مرادی دکتری پترولوژی دانشجو
اسماعیل مرادیان تشنیزی دکتری پترولوژی دانشجو
فروغ ملک محمودی دکتری پترولوژی دانشجو
مهین هاشمی دکتری پترولوژی دانشجو
       
       
ليست دانشجویان دکتری گروه جنگل
       
نام نام خانوادگی نام رشته وضعیت
آزیتا اسکندری شهرکی دکتری جنگلداری دانشجو
سیاوش بختیاروند بختیاری دکتری جنگلداری دانشجو
فروغ بهمنی دکتری جنگلداری دانشجو
نرگس پورقاسمی دکتری جنگلداری دانشجو
فایزه السادات خلیفه سلطانیان دکتری جنگلداری دانشجو
درنا رضایی دکتری جنگلداری دانشجو
علی شجایی شمی دکتری جنگلداری دانشجو
حمدالله صادقی کاجی دکتری جنگلداری دانشجو
یوسف عسکری دکتری جنگلداری فارغ التحصيل
فاطمه علی یاری دکتری جنگلداری دانشجو
حمید محمدی نصرآبادی دکتری جنگلداری دانشجو
جمشید مختاری دکتری جنگلداری دانشجو

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است