پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩


تعداد بازدید: ١١٦٥
 

سایت دانشگاه شهرکرد

ثبت نام کلیه وام های دانشجو.یی در نیم سال اول ۹۹-۹۸ .


کد اطلاعیه: ١١

تاریخ انتشار: ٠٩ مهر ١٣٩٨ ساعت ١٣:٥٤

استحضار میرساند ثبت نام وام های دانشجویی (ارشد، کارشناسی ، ویژه ی دکتری )نیم سال اول  ۹۹-۹۸  سراسر کشور همزمان در سامانه پورتال صندوق رفاه دانشجویان  از ۹۸/۰۷/۱۵ فعال شده است . .لذا بر اساس بخشنامه ی صندوق کشور اولویت با آن دسته از دانشجویان است که زودتر ثبت نام کنند .قابل توجه کلیه دانشجویان فقط وام تحصیلی کارشناسی و ارشد و وام شهریه مختص دانشجویان شبانه را میتوانند از طریق سامانه ثبت نام کنند .برای وام های ازدواج ودیعه مسکن متاهلی و ضروری اول مدارک مورد نیاز را به اداره رفاه تحویل داده سپس در بازه زمانی  تعریف شده   با مراجعه به پورتال دانشجویی ثبت نام نمایید.

شایان ذکر است  دانشجویان ترم یک به بعد که تاکنوم وام دریافت نکرده اند سند تعهد و مدارک لازم را تا ۱۵ مهر به اداره رفاه تحویل داداه شود.

دانشجویانی که متقاضی استفاده از وام بنیاد علوی هستند تا تاریخ ۱۵ مهر  با مراجعه به دفترو تحویل  گواهی کسر از حقوق مختص این وام با فرمت آن مرکز به ثبت نام اقدام نمایند.

 

آدرس محل ثبت نام و نحوه ثبت نام  : http/www.swf/ir. یا در گوگل فارسی ثبت شود پورتال دانشجویی ، ورود به پورتال ، یوزرو پسورد هر دو شماره ملی با رعایت خط فاصله .موقع ثبت درخواست تمام موارد حتما چک و بازبینی شود.

    

ردیف

نوع وام

تاریخ فعال شدن

سامانه فاز ۲ )ثبت

تقاضای وام(

تاریخ بسته شدن

سامانه فاز۲

زمان تائید معاونت

۱

تحصیلی

۹۸/۰۷/۲۰

۹۸/۰۸/۳۰​

 

۲

 .

سایر وام ها

)ضروری،مسکن،ودیعه

مسکن، زیارت، ازدواج و ...(

۹۸/۰۷/۲۰

 

۹۸/۰۸/۳۰

۱-مبلغ وام ضروری به ۱۰,۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافت

وام زیارتافرادی که از طریق ستاد عتبات عالیات مشرف می شوند باید نسبت به ارائه معرفی نامه ستاد عتبات دانشگاهیان، فرم ثبت تقاضا ممهور به مهر معاونت دانشجویی و ستاد عتبات، اسکن صفحه مشخصات و صفحه مهر خورده خروج از کشور )پاسپورتاقدام نمایند.)مبلغ وام برای دانشجویان مجرد ۱۰,۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای دانشجویان متأهل ۱۵,۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد(

برای دانشجویانی که به صورت آزاد مشرف می شوند، ارائه فرم تقاضای وام عتبات و صفحه ممهور به مهر خروج از کشور )پاسپورت(الزامی است. )برای این دسته از دانشجویان مبلغ وام ۷,۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد(

۳

شهریه )دانشگاه های دولتی

و پیام نور(

۹۸/ ۰۷/ ۲۰

۹۸/ ۰۸/ ۳۰

 

۴

تحصیلی ویژه دکتری صندوق

۹۸/ ۰۷/ ۱۵

۹۸/ ۰۹/ ۳۰

دانشجویانی که در بانک توسعه تعاون تشکیل پرونده داده اند و برای یکبار از آن بانک وام دریافت کرده اند صرفا می توانند از وام تحصیلی ویژه دکتری بانک استفاده نمایند.

وام تحصیلی ویژه دکتری صندوق رفاه دانشجویان طی یک لیست به مبلغ ۳۶,۰۰۰.۰۰۰ ریال برای شش ماهه دوم )پاییز و زمستان( سال ۹۸ امکان پذیر می باشد .

۵

ضروری ویژه دکتری

۹۸/ ۰۹/ ۰۲

۹۸/ ۰۹/ ۳۰

پرداخت وام ضروری ویژه دکتری یک مرحله در طول تحصیل دکتری و با ارائه فاکتور خرید بیش از ۳۰,۰۰۰.۰۰۰ ریال امکان پذیر میباشد.

۶

تحصیلی ویژه دکتری )بانک

توسعه تعاون(

۹۸/ ۰۷/ ۱۵

۹۸/ ۰۹/ ۳۰

دانشجویانی که قبلا به بانک معرفی شده و از تسهیلات آن استفاده کرده اند، تنها می توانند از وام بانک توسعه تعاون استفاده کنند.وام تحصیلی ویژه دکتری بانک توسعه تعاون طی دو لیست به مبلغ ۲۱,۰۰۰.۰۰۰ ریال برای شش ماه دوم )پاییز و زمستانسال ۹۸امکان پذیر می باشد.

۷

بنیاد علوی

۹۸/ ۰۷/ ۱۵

۹۸/ ۰۷/ ۳۰

)مجرد ۶,۰۰۰.۰۰۰ ریل و متأهل ۸,۰۰۰.۰۰۰ ریال(

 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است