پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩


تعداد بازدید: ٢٦٣
 

دانشکده دامپزشکی

اطلاعیه در خصوص حذف نسخه کاغذی پایان نامه ها


کد اطلاعیه: ٩

تاریخ انتشار: ٠٧ مهر ١٣٩٨ ساعت ١٥:٤٩

- باتوجه به دستورالعمل وزارتی مبنی بر حذف پایان نامه کاغذی، مقرر شد دانشجویان فقط یک نسخه چاپی از پایان نامه خود جهت ارائه به کتابخانه تهیه نمایند.  همچنین دانشجویان باید صفحه اول و صفحات امضاء شده نسخه صحافی شده پایان نامه را اسکن نموده و بصورت فایل الکترونیکی بر روی CD به استادان راهنما، مشاور و داور و​ معاونت پژوهشی دانشکده تحویل نمایند.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است