جمعه ٣ آذر ١٣٩٦

 

 

طراحی و پیاده سازی شبکه کامپیوتری داخلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و اتصال آن به شبکه داخلی دانشگاه و شبکه اینترنت با فیبر نوری

Ø       طراحی و پیاده سازی شبکه کامپیوتری سایت خوابگاه برادران و خواهران و اتصال آن به شبکه داخلی دانشگاه و شبکه اینترنت از طریق نصب 1000 متر فیبر نوری
Ø       طراحی و پیاده سازی شبکه کامپیوتری دانشکده هنر فارسان
Ø       راه اندازی شبکه Wireless در دانشگاه و اتصال کلینیک دامپزشکی،مدیریت طرح و برنامه،مرکز تحقیقات منابع آب و پژوهشکده فناوری جنین دام به شبکه اینترنت
Ø       تجهیز و اختصاص یک سایت شامل 20 کامپیوتر در دانشکده علوم جهت ارائه سرویس اینترنت به دانشجویان کارشناسی
Ø       خرید و نصب Fire Wall جهت افزایش امنیت شبکه داخلی دانشگاه
Ø       راه اندازی سرویس E1 شامل 30 خط همزمان جهت اتصال به اینترنت از طریق سرور دانشگاه به صورت Dial up جهت اعضای هیئت علمی
Ø       هماهنگی جهت خرید بیش از200 کامپیوتر جهت استفاده اساتید،بخش اداری و تجهیز سایتهای دانشگاه
Ø       توسعه وب سایت دانشگاه با آدرس www.sku.ac.ir
Ø       تجهیز سایتهای کامپیوتری به ویدئو پروژکتور و دیگر لوازم کمک آموزشی
Ø       افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه به 6Mbps
Ø       افزایش تعداد کاربران اینترنت  به 6000 نفر
Ø      توسعه کمی و کیفی وب سایت دانشگاه
Ø     طراحی و پیاده سازی وب سایت اتحادیه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مرکز ایران
Ø    طراحی و پیاده سازی وب سایت  همایش ملی نوآوری در آموزش عالی
Ø   طراحی و پیاده سازی وب سایت  گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه
Ø    توسعه شبکه کامپیوتری در غرب دانشگاه و اتصال همه واحدها و دپارتمانها به شبکه داخلی و اینترنت
Ø    راه اندازی سایت خوابگاه جدید برادران
Ø   راه اندازی سایت اینترنت دانشکده فنی برای دانشجویان کارشناسی
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است