جمعه ٣ آذر ١٣٩٦

🔷 فرمها و آیین نامه های اساتید

 

فرم فعالیت های آموزشی و پژوهشی

word.jpg

pdf.jpg
آیین نامه جدید حق التدریس

word.jpg

pdf.jpg
فرم قرارداد حق التدریس برای اساتید مدعو 

word.jpg

pdf.jpg

 

 

🔷 فرمها و آیین نامه های دانشجویی

 

فرم انصراف ازتحصیل

word.jpg

pdf.jpg

فرم درخواست مرخصی تحصیلی

word.jpg

pdf.jpg

فرم تغییر رشته

word.jpg

pdf.jpg

فرم درخواست تغییرنمره

word.jpg

pdf.jpg

فرم حذف نیمسال

word.jpg

pdf.jpg

 فرم میهمانی و انتقال

word.jpg

pdf.jpg

 

آئین نامه   نقل وانتقالات pdf.jpg

 

آئین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی ورودی ۹۱ تا ۹۳

pdf.jpg

آئین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی ورودی ۹۴ به بعد

pdf.jpg

 

فرم تسویه حساب

pdf.jpg

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است