یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠

تعداد بازدید: ١٣٢٩
 

:

انتصابات جدید در دانشگاه شهرکرد

رییس دانشگاه شهرکرد در احکام جداگانه ای سرپرست دانشکده کشاورزی، سرپرست دانشکده علوم پایه، سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سرپرست پژوهشکده بختیاری شناسی و مدیر اداره فناوری اطلاعات دانشگاه را منصوب کرد.

کد خبر: ٤٤٧٩

تاریخ انتشار: ١٨ فروردین ١٤٠٠ ساعت ١٠:١٩به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، دکتر سعید کریمی رییس دانشگاه شهرکرد طی احکام جداگانه ای و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی دکتر علیرضا نعمتی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی را به عنوان"سرپرست دانشکده کشاورزی"،  دکتر حشمت الله صمیمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم را به عنوان"سرپرست دانشکده علوم"، دکتر ابراهیم بنی طالبی عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به عنوان " سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی"، دکتر ابراهیم ظاهری عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به عنوان " سرپرست پژوهشکده بختیاری شناسی دانشگاه شهرکرد" و دکتر هادی خسروی عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی را به عنوان"  مدیر اداره  فناوری اطلاعات دانشگاه" منصوب کرد.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است