تعداد بازدید: ٧٣٦
 

:

موفقیت دانشگاه شهرکرد در جدیدترین رتبه‌بندی موضوعی تایمز۲۰۲۲

دانشگاه شهرکرد در جدیدترین رتبه‌بندی موضوعی تایمز۲۰۲۲ در سه حوزه علوم مهندسی ، علوم فیزیک و علوم زیستی کسب موفقیت نمود.

کد خبر: ٤٥٧٠

تاریخ انتشار: ١٧ مهر ١٤٠٠ ساعت ١٢:٣٦به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد و به نقل از دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه، در جدیدترین رتبه‌بندی موضوعی تایمز در سه حوزه علوم مهندسی، علوم فیزیک و علوم زیستی، دانشگاه شهرکرد به ترتیب جایگاه ۵۰۰-۴۰۱،  ۸۰۰-۶۰۱ و۸۰۰-۶۰۱ را کسب کرد.

در حوزه علوم مهندسی، دانشگاه شهرکرد از میان یکهزار و 188 دانشگاه در بازه رتبه‌ای ۵۰۰-۴۰۱ دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت و در میان 41 دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی موضوعی، رتبه 14 را به دست آورد.

در حوزه علوم فیزیکی، دانشگاه شهرکرد از میان یکهزار و277دانشگاه در رتبه ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت و در میان 40 دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی موضوعی، رتبه17را به دست آورد.

در حوزه علوم زیستی، دانشگاه شهرکرد از میان977 دانشگاه در بازه رتبه‌ای ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت و در میان20 دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی موضوعی، رتبه8را به دست آورد.

رتبه‌بندی‌موضوعی دانشگاه‌های جهان توسط تایمز در۱۱حوزه موضوعی، شامل هنر و علوم انسانی، علوم مهندسی و فناوری (مهندسی عمومی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک و هوافضا، مهندسی عمران و مهندسی شیمی)، علوم کامپیوتر، علوم بالینی، بهداشت، روانشناسی، علوم زیستی (علوم زیستی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری و علوم ورزشی)، تجارت و اقتصاد، آموزش، حقوق، علوم فیزیکی (شیمی، فیزیک و نجوم، علوم زمین و دریا، ریاضیات و آمار، زمین شناسی) و علوم اجتماعی انجام می‌شود.

وزن هر معیار در  رتبه بندی موضوعی شامل آموزش30درصد، پژوهش 30درصد، استناد 30درصد، بین الملل 7.5درصد و درآمد 2.5درصد  می باشد.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است