قرار گرفتن اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد در بین 2درصد دانشمندان برتر جهان در سال 2021

٠٥ آبان ١٤٠٠ ساعت ١١:٢٣    کد: ٤٥٧٧   
تعداد بازدید:    ١٠٨١٤    به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، بر اساس پژوهشی که توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد بر روی داده‌های اسکوپوس انجام شده است، فهرست ۱۰۰ هزار دانشمند پر استناد در تمامی رشته‌ها و نیز 2درصد برتر حوزه‌های علمی  با تاثیر دوره بلندمدت (Career-Long Impact) و تاثیر دوره یک ساله (Single Year Impact)  شناسایی و معرفی شدند.

بر این اساس پنج استاد دانشگاه شهرکرد از دانشکده های فنی ومهندسی، کشاورزی و دامپزشکی در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر در سال ۲۰۲۱ جهان با تاثیر دوره بلندمدت قرار گرفتند.

 دکتر بهزاد قاسمی استاد تمام  رشته مهندسی مکانیک-سیالات، دکتریعقوب طادی استاد تمام رشته مهندسی مکانیک-جامدات و دکتر یاسر کیانی دانشیارمهندسی مکانیک-جامدات از دانشکده فنی و مهندسی، دکترفایز رئیسی استاد تمام رشته علوم و مهندسی خاک از دانشکده کشاورزی و دکتر عزیزاله فلاح دانشیار رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی از دانشکده دامپزشکی، پنج دانشمند  دانشگاه شهرکرد در فهرست 2 درصد دانشمندان برتر سال 2021  جهان با تاثیر دوره بلندمدت می باشند.

همچنین بر اساس همین پژوهش تعداد 12 عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد با تاثیر دوره یک ساله نیزدر فهرست دانشمندان 2 درصد برتر سال 2021 معرفی شده اند.

دکتر بهزاد قاسمی استاد تمام  رشته مهندسی مکانیک-سیالات، دکتریعقوب طادی استاد تمام رشته مهندسی مکانیک-جامدات و دکتر یاسر کیانی دانشیارمهندسی مکانیک-جامدات، دکتر افشین احمدی ندوشن دانشیار رشته مهندسی مکانیک-سیالات، دکتر افراسیاب رییسی دانشیار رشته مهندسی مکانیک-سیالات، دکتر سید مرتضی هاتفی دانشیار  رشته مهندسی صنایع، دکتر احمد کیوانی دانشیار رشته مهندسی مواد، دکتر هادی آروین دانشیار رشته مهندسی مکانیک-جامدات، دکتر مرتضی بیاره دانشیار رشته مهندسی مکانیک-سیالات از دانشکده فنی و مهندسی، دکترفایز رئیسی استاد تمام رشته علوم و مهندسی خاک ودکتر مهدی قاسمی ورنامخواستی دانشیار رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم  از دانشکده کشاورزی و دکتر عزیزاله فلاح دانشیار رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی از دانشکده دامپزشکی، 12 عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد در فهرست 2 درصد دانشمندان برتر سال 2021  جهان با تاثیر دوره یک ساله هستند.

این پژوهش، دانشمندان را در۲۲  حوزه علمی و ۱۷۶  رشته طبقه‌بندی کرده است.​

این دانشمندان بر اساس شاخص‌های زیر ارزیابی و انتخاب شده‌اند:

citations

h-index

co-authorship adjusted hm-index

citations to papers in different authorship positions

a composite indicator

برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141