بررسی زیر ساخت های راه اندازی موزه تاریخ طبیعی در دانشگاه شهرکرد

٠٦ تیر ١٤٠١ ساعت ١٣:٠    کد: ٤٨٤٨   
تعداد بازدید:    ٨٤١    به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، روز شنبه 4 تیرماه 1401، دکتر یاسر پیرعلی سرپرست دانشگاه شهرکرد به همراه دکتر عباس کارگر معاون اداری و مالی و دکتر سعید حبیبیان رییس دانشکده دامپزشکی به منظور بررسی تخصیص مکان برای راه اندازی مرکز تکثیر و تولید ماهیان زینتی و مرکز تکثیر و تولید پرندگان زینتی و موزه تاریخ طبیعی و باغ پرندگان، از دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد بازدید کرد.

 دکتر یاسر پیرعلی در این بازدید گفت: موزه های تاریخ طبیعی از جمله مکانهای علمی، فرهنگی، اجتماعی، پژوهشی و نمایشگاهی هستند که با هدف شناساندن زیست بومهای مختلف،جمعیت جانوری و پوشش گیاهی، نقش مهمی را ایفاء می کند و با طبقه بندی موضوعات و اولویت بندی آن، امکان بهره مندی متناسب با مخاطبین ایجاد می شود.

سرپرست دانشگاه شهرکرد هدف از احداث موزه های تاریخ طبیعی را مباحث گسترده و تخصصی آموزشی، ارتقاء سطح آموزش و پژوهش در مسائل زیست محیطی و ایجاد شناخت لازم از منطقه زیستی برای مردم عنوان کرد.

همچنین در این بازدید جهت بررسی مشکلات و مسائل  دانشکده دامپزشکی از فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری این دانشکده بازدید شد.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141