قرار گرفتن دوباره دانشگاه شهرکرد در بازه رتبه ای 1200-1001 دانشگاه های جهان در ویرایش ۲۰۲۳ رتبه‌بندی جهانی تایمز

٢٤ مهر ١٤٠١ ساعت ١٥:١٥    کد: ٥٠٠١   
تعداد بازدید:    ١٠٩٠    به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد و به نقل از مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه، جدیدترین رتبه بندی پایگاه رتبه بندی جهانی تایمز در سال 2023 منتشر شد و دانشگاه شهرکرد در چهارمین سال متوالی حضور در این رتبه بندی، در بین 1799 دانشگاه جهان، دارای شرایط ورود به این نظام رتبه‌بندی، دربازه رتبه ای ۱۲۰۰-۱۰۰۱ قرار گرفت.

دانشگاه شهرکرد در نظام رتبه بندی بین المللی تایمز2023 با رتبه ملی 33هم تراز با دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بالاتر از دانشگاه های اصفهان، شهید چمران اهواز، اراک  و  یزد قرار گرفت.

دانشگاه شهرکرد برای اولین بار در رتبه بندی جهانی تایمز ۲۰۲۰ در رتبه +۱۰۰۱ دانشگاه های جهان قرار گرفت . در رتبه‌ بندی سال ۲۰۲۱ از بین ۱۵۲۶ دانشگاه، در جایگاه۱۵۲۶ -۱۰۰۱ قرار گرفته بود. در سال 2022، در بین ۱۶۶۲ دانشگاه جهان، در جایگاه ۱۲۰۰-۱۰۰۱ قرار گرفت و برای چهارمین سال متوالی حضور در این رتبه بندی در ویرایش ۲۰۲۳ رتبه‌بندی جهانی تایمز  در بین 1799 دانشگاه جهان، در جایگاه ۱۲۰۰-۱۰۰۱ قرار گرفت.

در بزرگترین رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» ۲۰۲۳ نام ۶۵ مؤسسۀ ایرانی در بین دانشگاه‌های جهان قرار گرفته است. ایران بعد از ژاپن، چین و هندوستان چهارمین کشور آسیایی از نظر تعداد دانشگاه‌های حاضر در این رتبه بندی در ویرایش ۲۰۲۳  بوده است. روی هم، نام ۱۷۹۹ مؤسسه از ۱۰۴ کشور گوناگون جهان در فهرست آمده است. در منطقه خاورمیانه ترکیه و ایران بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در این بین، قاره آسیا با ۶۶۹ دانشگاه بیشترین نماینده را در این رتبه‌بندی داشته است.  در رتبه‌بندی سال پیش این نظام رتبه‌بندی ۵۸ مؤسسه از ایران در میان مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفته بودند. بررسی روند سالانه حضور دانشگاه های ایران، نشان دهنده افزایش مداوم از یک دانشگاه در ویرایش سال ۲۰۱۲ به ۶۵ دانشگاه در ویرایش ۲۰۲۳ بوده است. رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز»، مؤسسه‌های پیشرو جهان را در پنج زمینۀ آموزش (با وزن ۳۰ درصد)، پژوهش (با وزن ۳۰ درصد)، استنادها (با وزن ۳۰ درصد)، چشم‌انداز جهانی (با وزن 7/5 درصد) و درآمدهای صنعتی (با وزن 2/5 درصد)؛ بر پایۀ ۱۳ سنجۀ کمی ارزیابی می‌کند.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱