کسب رتبه برتر دانشگاه شهرکرد در بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1401

٢١ اسفند ١٤٠١ ساعت ١١:١٧    کد: ٥٢٠٩   
تعداد بازدید:    ١٠٣٥٥    به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد،  دانشگاه شهرکرد در بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1401 رتبه برتر را کسب کرد.

همچنین در راستای اجرای مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد سال 1400 دستگاه های اجرایی استان چهارمحال و بختیاری، دانشگاه شهرکرد موفق به کسب امتیاز برتر در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی در بین دانشگاه های شرکت کننده در جشنواره شهید رجایی سال 1401 شد.

در ارزیابی سال 1399 دانشگاه های کشور، 50 دانشگاه از 21 استان شرکت کرده بودند که دانشگاه شهرکرد رتبه 35 را کسب کرد، اما در ارزیابی سال 1400 دانشگاه های کشور با حضور 52 دانشگاه از 22 استان، دانشگاه شهرکرد با یک عملکرد مناسب رتبه سوم را کسب کرد.

گفتنی است، جشنواره شهید رجایی هر ساله به مناسبت هفته دولت و با هدف ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی در سراسر کشور برگزار می‌شود.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱