پنج شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٩

  

 

اداره کل فناوری اطلاعات دانشگاه شهرکرد با تکیه بر دانش و توانمندی‌های اساتید هیئت علمی و کارشناسان خود به عنوان متولی فعالیت‌های حوزه IT ، در راستای تحقق مکانیزه نمودن فرآیندهای دانشگاه، سیاست‌گذاری روند رو به رشد IT در دانشگاه، بررسی فنی و نظارت بر روند تهیه تجهیزات رایانه‌ای، بررسی و نیازسنجی سیستم‌های نرم افزاری مورد نیاز دانشگاه، تولید سیستم‌های تحت وب و ... تامین امنیت زیرساخت و سیستم های نرم افزاری دانشگاه می‌باشد .

 

 •    ارایه خدمات فناوری اطلاعات به کاربران در سطح سازمان
 

•    ارایه خدمات مربوط به مکانیزاسیون فرایندهای واحد های مختلف تحت پوشش سازمان
 

•    فراهم آوردن بستر ارتباط الکترونیکی برای واحد های مختلف تحت پوشش
 

•    ارایه خدمات اتوماسیون اداری به کلیه واحد های تحت پوشش
 

•    بررسی و نظارت بر اجرای پروژه های IT در سطح دانشگاه
 

•    ارایه خدمات اینترنت به کاربران در سطح سازمان
 

•    توانمند سازی کاربران سازمان جهت استفاده از امکانات فناوری اطلاعات

    نظارت بر طراحی و توسعه وب سایتهای واحد های تحت پوشش دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است