پنج شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٩

   

کارشناس سامانه های اطلاعاتی

 • تهیه نسخه پشتیبان از سامانه ها و انتقال به هارد جانبی
   
 • فراهم آوردن دسترسی از راه دور برای شرکت در زمانهای مورد نیاز
   
 • تعریف یا تغییر کاربران، نقشها و سمتهای جدید در سیستم  sess
   
 • پاسخگویی به مشکلات نرم افزاری به کارشناسان سیستم در حوزه های آموزش، پژوهش و دانشجویی
   
 • بررسی و رفع خطاها و مشکلات نرم افزاری سیستم با هماهنگی با شرکت
   
 • استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف دانشگاه که به سیستم دسترسی ندارند.
   
 • تهیه و فعال کردن کارتهای شناسایی کاربران
   
 • بررسی دائمی و پاسخ به ارجاعات و تقاضاها
   
 • استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز حوزه مربوطه
   
 • حل بهینه مشکلات مراجعه کنندگان از طریق تلفن، اتوماسیون اداری(برای نامه های رسمی) و پیامهای sess (موارد غیررسمی)
 • اجرای دستورات مدیران مافوق
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است