پنج شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٩

اعضای شورا:

 

  1-ریاست دانشگاه (رئیس شورا)

  2- مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه(دبیر شورا)

  3- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

  4-معاون اداری و مالی دانشگاه

 5- معاون آموزشی دانشگاه

6- معاون طرح و برنامه دانشگاه

  7- معاون دانشجویی

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است