چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦

اعضای شورا:

 

  1-ریاست دانشگاه (رئیس شورا)

  2- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

  3-معاون اداری و مالی دانشگاه

  4- معاون آموزشي دانشگاه

  5- معاون دانشجويي

  6- مديركل حوزه رياست و روابط عمومي

  7- مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه(دبیر شورا)

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است