سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧

دکتر حری
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
مهندس مصطفوی
معاون داده مرکز فناوری اطلاعات
آقای چراغی
مسئول دفتر و رابط مالی
خانم محمودیان
مسئول سایت خواهران
مهندس احمدیان
کارشناس مسئول
مهندس بابایی
کارشناس شبکه
مهندس حسین زاده
مسئول تعمیرات و پشتیبانی
مهندس نادری
برنامه نویس
مهندس اسداللهی
کارشناس نرم افزار
مهندس کریمی
راهبر شبکه و زیر ساخت
مهندس مظاهری
کارشناس مرکز عملیات شبکه
مهندس جزایری
کارشناس فناوری اطلاعات
مهندس مختاری فر
کارشناس مرکز داده
مهندس شمسی
کارشناس مرکز داده
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است