پنج شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٦

 

تماس با مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات 

 

نشانی :
  شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد-مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات| کدپستی : 
تلفن : 32321647-038
فکس :32321647 -038
پست الکترونیکی : cio@sku.ac.ir
  مسئول دفتر :آقاي عليرضا چراغي
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است