دوشنبه ٧ بهمن ١٣٩٨

 

تماس با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات 

 

نشانی :
  شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد-مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات| کدپستی : 
تلفن : 32321647-038
فکس :32321647 -038
پست الکترونیکی : cio@sku.ac.ir
  مسئول دفتر :آقای علیرضا چراغی
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است