دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦

تعداد بازدید: ٦٧
 

:

برگزاري نشست هماهنگي كلاس هاي آموزشي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان در دانشگاه شهركرد

صبح روز شنبه مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ نشست هماهنگی برگزاری كلاس هاي آموزشي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان جهت اعضاي هيأت علمي، كارمندان و دانشجويان دانشگاه شهركرد با حضور رئيس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه شهركرد، رئيس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ريزي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان و كارشناسان دفتر ارتباط با صنعت و جامعه و مركز كارآفريني دانشگاه شهركرد در محل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه برگزار شد.

کد خبر: ٢٠٥٠

تاریخ انتشار: ٢٧ خرداد ١٣٩٦ ساعت ١٤:٢٩صبح روز شنبه مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ نشست هماهنگی برگزاری كلاس هاي آموزشي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان جهت اعضاي هيأت علمي، كارمندان و دانشجويان دانشگاه شهركرد با حضور رئيس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه شهركرد، رئيس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ريزي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان و كارشناسان دفتر ارتباط با صنعت و جامعه و مركز كارآفريني دانشگاه شهركرد در محل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه برگزار شد.

در اين نشست در مورد زمينه هاي همكاري مشترك بين دانشگاه شهركرد و اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان بحث و تبادل نظر گرديد و در پايان مقرر گرديد با توجه به وجود پتانسيل موجود در دانشگاه شهركرد، جهت ايجاد روابط نزديكتر و سهولت در نيل به اهداف مورد نظر در زمينه هاي آموزشي، در مرحله نخست نماينده اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان در محل مركز كارآفريني دانشگاه شهركرد مستقر گردد و در ادامه و با افزايش سطح همكاري ها دفتر همجوار دانشگاه در دانشگاه شهركرد تأسيس خواهد گرديد.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است