چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧

تعداد بازدید: ١٦٨
 

:

برگزاری نشست هماهنگی کلاس های آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در دانشگاه شهرکرد

صبح روز شنبه مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ نشست هماهنگی برگزاری کلاس های آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان جهت اعضای هیأت علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه شهرکرد با حضور رئیس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه شهرکرد، رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و کارشناسان دفتر ارتباط با صنعت و جامعه و مرکز کارآفرینی دانشگاه شهرکرد در محل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه برگزار شد.

کد خبر: ٢٠٥٠

تاریخ انتشار: ٢٧ خرداد ١٣٩٦ ساعت ١٤:٢٩صبح روز شنبه مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ نشست هماهنگی برگزاری کلاس های آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان جهت اعضای هیأت علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه شهرکرد با حضور رئیس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه شهرکرد، رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و کارشناسان دفتر ارتباط با صنعت و جامعه و مرکز کارآفرینی دانشگاه شهرکرد در محل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه برگزار شد.

در این نشست در مورد زمینه های همکاری مشترک بین دانشگاه شهرکرد و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بحث و تبادل نظر گردید و در پایان مقرر گردید با توجه به وجود پتانسیل موجود در دانشگاه شهرکرد، جهت ایجاد روابط نزدیکتر و سهولت در نیل به اهداف مورد نظر در زمینه های آموزشی، در مرحله نخست نماینده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در محل مرکز کارآفرینی دانشگاه شهرکرد مستقر گردد و در ادامه و با افزایش سطح همکاری ها دفتر همجوار دانشگاه در دانشگاه شهرکرد تأسیس خواهد گردید.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است