دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧

اهداف دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

  • ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی  و فنی بین دانشگاه­ها و مراکز صنعتی

  • شناسایی و پیاده سازی الگوهای ارتباط با صنعت در داخل و خارج کشور و تلاش جهت بهره گیری از الگوهای موفق

  • هماهنگی و برنامه ریزی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی از مراکز فنی و صنعتی کشور.

  • تمرکز کلیه فعالیت­های نیاز سنجی آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیت­های منجر به همکاری و ارتباط دانشگاه با مراکز اقتصادی

  • فراهم شدن زمینه مشارکت اعضای هیأت علمی و کارشناسان فعال و خبره در امور مدیریت پژوهش و طرح­های دانش محور و کاربردی و توزیع تخصصی وظایف و مسئولیت­های معاونت پژوهشی

  • شناسایی و ارزیابی واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها جهت تخصیص سهمیه و امکانات برای اعزام کارآموزان.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است