دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦

راهنمای دانشجویان در دوره کارآموزی
راهنمای استفاده از نرم افزار انتخاب واحد کارآموزی

مراحل اخذ واحد كار آموزي درطول ترم

آيين نامه جذب و اجراي طرح‌هاي پژوهشي برون دانشگاهي 

آيين نامه نحوه محاسبه نرخ بالاسري طرح هاي برون دانشگاهي

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است