پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦

راهنمای دانشجویان در دوره کارآموزی

راهنمای استفاده نرم افزار انتخاب واحد کارآموزی

آيين نامه جذب و اجراي طرح‌هاي پژوهشي برون دانشگاهي 

آيين نامه نحوه محاسبه نرخ بالاسري طرح هاي برون دانشگاهي

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است