شنبه ١ اردیبهشت ١٣٩٧

راهنمای دانشجویان در دوره کارآموزی
راهنمای استفاده از نرم افزار انتخاب واحد کارآموزی

مراحل اخذ واحد کار آموزی درطول ترم

آیین نامه جذب و اجرای طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی 

آیین نامه نحوه محاسبه نرخ بالاسری طرح های برون دانشگاهی

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است