سه شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٧

تفاهم نامه های همکاری دانشگاه شهرکرد

 1. دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان

 2. پارک علم و فناوی استان

 3. سازمان های دفاعی نزاجا

 4. مرکز بهینه سازی سازمان تحقیقات و جهاد خود کفایی

 5. شرکت شهرک های صنعتی استان

 6. فولاد مبارکه اصفهان

 7. دانشگاه علوم پزشکی استان

 8. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

 9. پژوهشکده بیو تکنولوژی کشاورزی

 10. سازمان صنعت، معدن و تجارت

 11. اداره کل هوا شناسی استان

 12. اداره کل استاندارد استان

 13. اداره کل راه و شهر سازی استان

 14. دامپزشکی استان

 15. اداره کل تحقیقات و توسعه شهرداری تهران

 16. موسسه تحقیقات ، ارتباطات و فناوری اطلاعات

 17. شرکت آب و فاضلاب استان

 18. شرکت برق استان

 19. شرکت آب منطقه ای استان

 20. اداره کل منابع و آب خیز داری

 21. بنیاد شهید و امور ایثار گران استان

 22. سازمان ورزش و جوانان استان

 23. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

 24. اداره کل فنی و حرفه ای شهرکرد

 25. دانشگاه فنی و حرفه ای پسران شهرکرد

 26. دانشگاه علمی و کاربردی استان

در حال اقدام

 1. شرکت چینی سحر

 2. شرکت برفاب

 3. ذوب آهن اصفهان

 4. کارخانه کاشی نیلوی اصفهان

 5. دانشگاه اصفهان

 6. دانشگاه صنعتی اصفهان

 7. شرکت هواپیما سازی ایران ( هسا )

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است