مجموعه ورزشي شهدا


٠٨ مهر ١٣٩٧ ساعت ١٠:٣٥   
تعداد بازدید:    ٢٤١٧    

اين مجموعه شامل زمين چمن طبيعي و پيست دووميداني است

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱