اهداف وماموريتها


٠٩ مهر ١٣٩٧ ساعت ٩:٤٨   
تعداد بازدید:    ١٤٤٩    

 مشارکت در تدوین برنامه اجرایی سالانه ورزشی دانشگاه  براساس برنامه تنظیمی اداره کل تربیت‌بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سیاست های کلان دانشگاه

 - نظارت برحسن انجام امور واحدهای تابعه و کارشناسان زیر مجموعه و تقسیم وظایف بین آنها

 - پیگیری و نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها و دستورالعملها و آیین نامه های ابلاغ شده از طرف منطقه و وزارت متبوع؛

 نظارت بر تنظیم و اجرای برنامه ها و فعالیتهای تربیت بدنی و ورزشی و حسن اجرای آنها

 - ارائه پیشنهاد  و نظارت بر نحوه انتخاب مربیان تیم های ورزشی  و ارزشیابی کار مربیان فوق برنامه

 - نظارت بر نحوه انتخاب تیمهای ورزشی جهت شرکت در مسابقات قهرمانی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات؛

 نظارت بر برنامه ریزی و عملکرد بهینه فضاهای ورزشی

 کوشش و همکاری با اداره امور رفاهی دانشگاه جهت توسعه و گسترش فعالیتهای تربیت بدنی کارکنان واساتید

 - همکاری لازم با رئیس اداره متبوع در جهت پیشبرد وظایف محوله؛

 - تهیه و تنظیم گزارش کار از فعالیتهای تربیت بدنی و ورزشی دانشگاه جهت ارائه به مسئولین مافوق؛

 - نظارت بر حسن عملکرد انجمنهای ورزشی

 شرکت در جلسات و سمینارهای مربوط در صورت لزوم با نظر مسئول مافوق؛

 - تهیه و تنظیم تقویم اجرایی سالانه و ماهانه، بخشنامه ها و دستورالعملهای لازم در زمینه شغل مورد تصدی و ابلاغ به واحدهای ذیربط و دقت لازم جهت حسن اجرای آنها

 - همکاری در پیش بینی و پیشنهاد بودجه و اعتبار مورد نیاز و تلاش در جذب آن

 تهیه پیشنویس مکاتبات و گزارشهای لازم؛

 پاسخگویی مناسب به سؤالات حضوری مراجعان و ... در چارچوب وظایف مربوط به پست مورد تصدی؛

 انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم.

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱