دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧

متقاضیان محترم به روشهای زیر می توانند کتابهای انتشارات دانشگاه شهرکرد را تهیه نمایند.

وب سایت دانش نگار

  •   قیمت کتاب را به علاوه هزینه پست کتاب (برای پست سفارشی چهل هزار (40000) ریال و برای پست پیشتاز هفتاد هزار (70000) ریال به قیمت کتاب اضافه شود) به حساب شماره 2814083309 به نام حساب تمرکز درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهشی دانشگاه شهرکرد نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه شهرکرد واریز نمایند و تصویر فیش واریزی به همراه آدرس کامل پستی متقاضی به آدرس pub@sku.ac.ir ایمیل گردد تا کتاب برای ایشان ارسال شود.

   لیست کتابهای انتشارات

  • پیش از درخواست کتاب و واریز وجه حتما جهت اطلاع از موجودی کتاب با انتشارات دانشگاه تماس بگیرید(pub@sku.ac.ir).

  

  • برای خریدهای بیش از سیصد هزار ریال، هزینه ارسال کتاب باپست سفارشی بر عهده انتشارات است.

  

انتشارات دانشگاه شهرکرد آمادگی دارد تا کتاب‌های خود را با سایر ناشرین دانشگاهی مبادله نماید.  

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است